Deze pagina heeft veel tekst – dit is een verslag van hoe mijn visie en passie voor begeleiding rond ‘geboorte’ gegroeid is. Dit is voor de ‘liefhebbers’ :).

Visie

Tijdens de begeleiding van jonge ouders in Oost-Azië kwam ik elke keer meer onder de indruk van het wonder van zwangerschap en geboorte, van de manier waarop het vrouwenlichaam geschapen is, zodat dit wonder kan ontstaan, kan groeien en geboren worden. Hoe bijzonder ons lichaam zich dan weer verandert en dat we gelijk borstvoeding kunnen geven. Meer en meer ging ik beseffen dat er zoveel meer in ons lichaam zit dan we weten en dat we ook tijdens de spannende uren van de geboorte invloed op ons lichaam kunnen hebben door te ontspannen en het natuurlijke proces zo kunnen bevorderen.

De geboorte van onze oudste dochter ging niet vanzelf en eindigde uiteindelijk in een bevalling met behulp van vacuümextractie in het ziekenhuis. Ik heb dat best moeilijk gevonden. Gelukkig ging de bevalling van onze zoon veel beter, al moest ik opnieuw naar het ziekenhuis. Ik ben heel dankbaar dat onze jongste dochter thuis geboren is en ik ben vooral later meer en meer gaan beseffen dat de spanning en stress die bij mij een rol speelden, bij de eerste twee bevallingen veel negatieve invloed hebben gehad. Een natuurlijke geboorte vraagt een zo ontspannen mogelijke moeder en ondanks mijn kennis en ervaring (of misschien wel juist door de gecompliceerde ziekenhuisbevallingen die ik als verpleegkundige meegemaakt had) was ik enorm gespannen tijdens de eerste twee bevallingen en wist ik eigenlijk ook niet echt goed wat er precies gebeurde in mijn lichaam.

Tegenwoordig is daar veel meer oog voor, maar dit komt vooral uit de richting van yoga, hypnose (hypno-birth) en mindfulness, waarbij ik moeite heb met de achterliggende visies en filosofieën. Daarom ben ik me meer en meer gaan verdiepen in het natuurlijke proces van de zwangerschap, geboorte en borstvoeding vanuit Bijbelse principes. En dat wil ik graag met anderen delen. Ik ga uit van de verwondering over Gods bijzondere schepping en het vertrouwen dat we ons door genade aan die Schepper kunnen toevertrouwen.

Ik geloof dat je juist ook tijdens de zwangerschap en geboorte van je kindje zo leert en ervaart dat je dit niet zelf voor elkaar kunt maken, maar dat je in verwondering mag kijken naar en ervaren hoe God jouw lichaam voorbereid heeft voor deze taak. Hoe jouw kindje mag groeien en ontwikkelen. Daarbij worden we ook geconfronteerd met de gevolgen van de zonde – er zijn zwangerschappen die eindigen in een miskraam of vroeggeboorte. Er zijn zwangerschappen, waarna kindjes geboren worden die maar kort mogen leven, die een handicap hebben of waar later andere zorgen duidelijk worden. Dat geeft veel verdriet. Maar ook in die dingen wil de Schepper aanwezig zijn. Hij geeft hun moed en krachten, die hopend op Hem wachten….(psalm 31).

Een ander gevolg van de zonde is het feit dat het geboren worden van kinderen met veel pijn gepaard gaat. ‘Met smart zult gij kinderen baren…’ was de straf die Eva kreeg na de zondeval (Genesis 3). Toch heeft de Schepper ook in Eva’s lichaam en in het lichaam van alle vrouwen die kinderen mogen krijgen systemen geschapen die kunnen omgaan met die pijn. En zo mogen we leren omgaan met die systemen, mogen we gebruiken wat in de schepping is gelegd om die pijn te reduceren. Daar zet ik me graag voor in! Om in afhankelijkheid van de Schepper en binnen de mogelijkheden die er zijn onze hulp van Hem te verwachten, ons helemaal aan Hem toe te vertrouwen en zo vol hoop het geboorteproces in te gaan.

En dan kunnen er allerlei redenen zijn waarom het nodig of beter is om in het ziekenhuis te bevallen, om van kunstmiddelen en niet-natuurlijke methoden en medicijnen gebruik te maken; wat mogen we dankbaar zijn dat die middelen er zijn. Dat zijn ook de zegeningen van de Schepper. Hem zij de dank en eer!

Ervaring

In onze Oost-Azië tijd heb ik ervaring opgedaan met het ontwikkelen en geven van prenatale cursussen, met begeleiding tijdens de geboorte en de begeleiding daarna bij borstvoeding en andere vragen. Natuurlijk weet ik dat niet iedereen een natuurlijke geboorte meemaakt, dat borstvoeding niet altijd lukt en dat er allerlei redenen kunnen zijn om andere keuzes te maken, daar heb ik respect voor. Graag kijk ik met echtparen naar wat zij zouden willen en probeer ik hen te begeleiden om naar die doelen toe te werken. En wat is het mooi als we ons vertrouwen stellen op de Schepper van ons en van ons kindje en ook tijdens de geboorte van ons kindje ons op Hem richten.

Geboorte en bevalling

Misschien is het je al opgevallen dat ik vaak het woord ‘geboorte’ gebruik in plaats van bevalling. Dat is een bewuste keuze. Het heeft veel te maken met de Engelse werkwoorden die in dit verband gebruikt worden: ‘give birth’ en ‘deliver’. Het woord ‘deliver’ heeft iets zakelijks, alsof je iets ‘aflevert’. De term wordt meestal gebruikt als het om gemedicaliseerde bevallingen gaat. Het woord ‘give birth’ is niet letterlijk vertaald in het Nederlands, we zeggen niet: zij geeft geboorte, we verplaatsen de aandacht dan naar de baby en zeggen: de baby is geboren. Het oude woord ‘baren’ komt misschien wel dichterbij. In wat oudere taal, bijvoorbeeld in de Bijbel, lezen we wel: ze gaf het leven aan…en dat proces noem ik bij voorkeur een geboorte of het geboorteproces. Er wordt een kind geboren! Als we in het Nederlands nu uitgaan van de moeder, zeggen we meestal dat de moeder ‘bevalt’ van een kindje.

Bij de geboorte van een kindje staan we bij een wonder dat met ons verstand niet te bevatten is, waarvan wetenschappers nog steeds alle ins en outs niet weten. Een kindje wordt geboren, na 9 maanden ontwikkeling en groei bij de moeder. Dat is niet iets zakelijks, nog steeds springen de tranen me op dat bijzondere moment in de ogen! Vandaar dat ik er graag voor kies om een natuurlijk verlopende bevalling aan te duiden met ‘geboorte’.