Deze pagina bevat informatie waarnaar verwezen wordt in het boek ‘Ik loof U’ en is alleen bestemd voor mensen die het boek in bezit hebben. Op pagina 11 van het boek wordt naar deze pagina verwezen. Wat is de titel van pagina 10-11 van het boek? Vul dat hieronder in (drie woorden, zonder de spaties) en je krijgt toegang tot de extra informatie.